Welcome on HOC TIENG HOA

Tài liệu hỗ trợ học tiếng Trung Quốc

New registration currently disabled! Please log in if you are already a member or contact Board Administration


[MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Tài liệu luyện nghe các cấp độ
关于听力及相关的教材、音像
Administrator
User avatar
Posts: 543
Joined: Tue Jun 02, 2009 3:36 am
Location: Washington, District of Columbia, United States

[MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby DongPhong » Wed Dec 23, 2009 1:53 pm

Giáo trình Hán ngữ nghe sơ cấp - ĐH Bắc Kinh * 汉语初级听力教程(北京大学)

Image

LINK LOAD MP3 - SƠ CẤP - QUYỂN THƯỢNG

LINK LOAD MP3 - SƠ CẤP - QUYỂN THƯỢNG

Bài 01 - http://www.mediafire.com/download.php?zwqrlaa327iixai
Bài 02 - http://www.mediafire.com/download.php?tt4iovp1ge21pe8
Bài 03 - http://www.mediafire.com/download.php?xsbszgu1ez1s7ns
Bài 04 - http://www.mediafire.com/download.php?gqw590jhz72b6c7
Bài 05 - http://www.mediafire.com/download.php?itumq59xca6a4k3
Bài 06 - http://www.mediafire.com/download.php?8ph80j1v798gohb
Bài 07 - http://www.mediafire.com/download.php?y0cmv24rbyqhruy
Bài 08 - http://www.mediafire.com/download.php?w27lw6hsafqwl7b
Bài 09 - http://www.mediafire.com/download.php?umowrlx8rtp6ajv
Bài 10 - http://www.mediafire.com/download.php?vnbn9asc1pfs1ds

Bài 11 - http://www.mediafire.com/download.php?k1fc3233aca8fhb
Bài 12 - http://www.mediafire.com/download.php?r1tug24yuruxyny
Bài 13 - http://www.mediafire.com/download.php?7p411u2a5f5wdnf
Bài 14 - http://www.mediafire.com/download.php?1w1j5oseajq0zii
Bài 15 - http://www.mediafire.com/download.php?pnrvokejril63j8
Bài 16 - http://www.mediafire.com/download.php?o7na8pt8g1off09
Bài 17 - http://www.mediafire.com/download.php?wwjzx65vydwdqz2
Bài 18 - http://www.mediafire.com/download.php?85hy4336zn4k50o
Bài 19 - http://www.mediafire.com/download.php?1cai1pijucdi98k
Bài 20 - http://www.mediafire.com/download.php?y6k9jxa1i12o883

Bài 21 - http://www.mediafire.com/download.php?enil1a67595qa76
Bài 22 - http://www.mediafire.com/download.php?eqh93429fgqf957
Bài 23 - http://www.mediafire.com/download.php?r279t49o9pn5cmm
Bài 24 - http://www.mediafire.com/download.php?augb1c57co7vekj
Bài 25 - http://www.mediafire.com/download.php?zoozsfykyfa35fs
Bài 26 - http://www.mediafire.com/download.php?0s644e32mjnr496
Bài 27 - http://www.mediafire.com/download.php?8avrk24iimdo9d7
Bài 28 - http://www.mediafire.com/download.php?d371uabw6mfxy9t
Bài 29 - http://www.mediafire.com/download.php?kw2y7ialw7957mg
Bài 30 - http://www.mediafire.com/download.php?r8wfwe6iukgb3br


LINK LOAD MP3 - SƠ CẤP - QUYỂN HẠ

Bài 01 - http://www.mediafire.com/download.php?of6lfenpxh75pdp
Bài 02 - http://www.mediafire.com/download.php?omcxelqia2m6u4f
Bài 03 - http://www.mediafire.com/download.php?7924p8g84qvgxi9
Bài 04 - http://www.mediafire.com/download.php?ydgd4dhz3vzvocr
Bài 05 - http://www.mediafire.com/download.php?q94nnvd40ve8ad9
Bài 06 - http://www.mediafire.com/download.php?ge4frtjwrni7tv4
Bài 07 - http://www.mediafire.com/download.php?7j427v2899wcono
Bài 08 - http://www.mediafire.com/download.php?96zcp4wxkc171sw
Bài 09 - http://www.mediafire.com/download.php?4olw9m1lm6rtf90
Bài 10 - http://www.mediafire.com/download.php?2djdoc042kbg6q5

Bài 11 - http://www.mediafire.com/download.php?c6g6dmkbfld64s2
Bài 12 - http://www.mediafire.com/download.php?bdxaejmxjxdmn04
Bài 13 - http://www.mediafire.com/download.php?qn8x8b97m7623ja
Bài 14 - http://www.mediafire.com/download.php?0kaboguo7ho48m0
Bài 15 - http://www.mediafire.com/download.php?wpn9c7s73ydyqqt
Bài 16 - http://www.mediafire.com/download.php?22uth9iv437tgjk
Bài 17 - http://www.mediafire.com/download.php?ahap5zuedjdtb2j
Bài 18 - http://www.mediafire.com/download.php?nj5i12bnquo9sjm
Bài 19 - http://www.mediafire.com/download.php?6tygdoe5su2ujjk
Bài 20 - http://www.mediafire.com/download.php?lh5c7hyu7ljz6ex

Bài 21 - http://www.mediafire.com/download.php?4bmbyh3iqicxn8n
Bài 22 - http://www.mediafire.com/download.php?zcwffzffcboddlk
Bài 23 - http://www.mediafire.com/download.php?p85f8fo55x4cpoa
Bài 24 - http://www.mediafire.com/download.php?1ayhyemdhkv36p0GT TIẾNG HOA NGHE TRUNG CẤP - ĐH Bắc Kinh
汉语中级听力教程(北京大学)


Image

LINK LOAD MP3 - TRUNG CẤP - QUYỂN THƯỢNG

Bài 01 - http://www.mediafire.com/download.php?bmm6ai3vm2ueqe3
Bài 02 - http://www.mediafire.com/download.php?fldxymkk3kb1xdd
Bài 03 - http://www.mediafire.com/download.php?ek66dnwlizx7kjt
Bài 04 - http://www.mediafire.com/download.php?6ya6cy4yy77me3j
Bài 05 - http://www.mediafire.com/download.php?jt3d3yhy376vw74
Bài 06 - http://www.mediafire.com/download.php?cvc952xf41bzs75
Bài 07 - http://www.mediafire.com/download.php?ffpod4b9rdyf7d3
Bài 08 - http://www.mediafire.com/download.php?qy93cp2k7sy27ra
Bài 09 - http://www.mediafire.com/download.php?ztc259aobathbz0
Bài 10 - http://www.mediafire.com/download.php?0tfmj4vxkd5redx

Bài 11 - http://www.mediafire.com/download.php?9jwvjt5euj4ftjf
Bài 12 - http://www.mediafire.com/download.php?uhwgxh7h881pqd7
Bài 13 - http://www.mediafire.com/download.php?o2t2mn26wvzp5sq
Bài 14 - http://www.mediafire.com/download.php?pbh68nuebuno5ap
Bài 15 - http://www.mediafire.com/download.php?bnmdh1zis98ixjy
Bài 16 - http://www.mediafire.com/download.php?d6482a74qqeb66z
Bài 17 - http://www.mediafire.com/download.php?7wnhvsbuk3w1r1h
Bài 18 - http://www.mediafire.com/download.php?9t61m9mua41t1t8
Bài 19 - http://www.mediafire.com/download.php?hr6cqe4ggg6wgae
Bài 20 - http://www.mediafire.com/download.php?b5djlyjm0njwlhg

Bài 21 - http://www.mediafire.com/download.php?6b0hg5qhpo7jgev
Bài 22 - http://www.mediafire.com/download.php?3ktm6dm3ir561uw
Bài 23 - http://www.mediafire.com/download.php?z9daik4i21e078s
Bài 24 - http://www.mediafire.com/download.php?by3bc4c6lmr6xyo


LINK LOAD MP3 - TRUNG CẤP - QUYỂN HẠ

Bài 01 - http://www.mediafire.com/download.php?o832j98m4bd5lqb
Bài 02 - http://www.mediafire.com/download.php?s8swkz5iky7s675
Bài 03 - http://www.mediafire.com/download.php?gd7368r1kuckcq5
Bài 04 - http://www.mediafire.com/download.php?05pnnkuizac3s0o
Bài 05 - http://www.mediafire.com/download.php?ir6h8cpd5521xbd
Bài 06 - http://www.mediafire.com/download.php?xkucur0m94s49s5
Bài 07 - http://www.mediafire.com/download.php?ejhh1ohoafw54w4
Bài 08 - http://www.mediafire.com/download.php?35mz8bu4arerrmp
Bài 09 - http://www.mediafire.com/download.php?jwzb5wmc85dbmha
Bài 10 - http://www.mediafire.com/download.php?p4z51qooukczp7x

Bài 11 - http://www.mediafire.com/download.php?pwxoxszg4t8wgkz
Bài 12 - http://www.mediafire.com/download.php?ihnh4vcxg9x2bhu
Bài 13 - http://www.mediafire.com/download.php?cgyyv6d7iooab2k
Bài 14 - http://www.mediafire.com/download.php?u3s73ziid60gj44
Bài 15 - http://www.mediafire.com/download.php?vf3v7dy64djadca
Bài 16 - http://www.mediafire.com/download.php?b2yog41dc3492un
Bài 17 - http://www.mediafire.com/download.php?b1bsukevjm2owon
Bài 18 - http://www.mediafire.com/download.php?1bm3t8ptmr60ym9
Bài 19 - http://www.mediafire.com/download.php?m69w2zr8a13bdni
Bài 20 - http://www.mediafire.com/download.php?k83mbfvukz3wv80

Bài 21 - http://www.mediafire.com/download.php?aln9posp33eu0dp
Bài 22 - http://www.mediafire.com/download.php?wza9juaovwprlae
Bài 23 - http://www.mediafire.com/download.php?t4hl2hnc1roc9jv
Bài 24 - http://www.mediafire.com/download.php?7lweukuzsef6xxt

  •  
  •  
  •  
Default password download: -- tienghoa.net.vn

Thank you - Cám ơn - 谢谢

chinese, mandarin, english, thai, listening, speaking, writing, reading, grammar, learn, dictionary, dictionaries, method, learn, free, online, courses, intensive, spoken, tour, culture, learn chinese, chinese characters, chinese language, study chinese, learn Mandarin, chinese-english dictionary, vietnamese, chinese symbols, chinese writing, chinese words, kanji, chinese calligraphy, education


Administrator
User avatar
Posts: 543
Joined: Tue Jun 02, 2009 3:36 am
Location: Washington, District of Columbia, United States

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby DongPhong » Sun Nov 25, 2012 5:24 pm

ĐÃ FIX LINK MỚI TRONG POST ĐẦU TIÊN !

Member
User avatar
Posts: 5
Joined: Sun Jun 02, 2013 12:09 am

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby doiphongba » Sun Jun 02, 2013 10:03 pm

CÓ FILE PDF KO BẠN ƠI. THANKS NHIỀU

Member
User avatar
Posts: 4
Joined: Mon Dec 16, 2013 12:43 am

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby trithanh1973 » Wed Dec 18, 2013 7:47 pm

xiexie. xin hoi co sach khong ah?

Global Moderator
User avatar
Posts: 6180
Joined: Fri Apr 10, 2009 7:03 pm
Location: Hoc Tieng Hoa

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby BaoBei » Thu Dec 19, 2013 2:41 pm

PDF được post tại đây: viewtopic.php?f=168&t=8303
本站提供所有资源均来自网络或用户共享,版权归源作者或公司所有

Posts: 2
Joined: Tue Dec 10, 2013 9:45 am

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby luyenthitocfl » Mon Jan 06, 2014 9:15 am

tks bạn nhé!

Posts: 1
Joined: Mon Mar 03, 2014 5:58 pm

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby hoanghongduc1990 » Thu Mar 06, 2014 10:57 am

BaoBei wrote:PDF được post tại đây: viewtopic.php?f=168&t=8303

Anh ơi. link anh dẫn ra là nghe sơ cấp chứ :(

Global Moderator
User avatar
Posts: 6180
Joined: Fri Apr 10, 2009 7:03 pm
Location: Hoc Tieng Hoa

Re: [MP3] GT Nghe Sơ - Trung Cấp (Bắc Đại) * 汉语听力初中级 (北大)

Postby BaoBei » Thu Mar 06, 2014 4:48 pm

hoanghongduc1990 wrote:
BaoBei wrote:PDF được post tại đây: viewtopic.php?f=168&t=8303

Anh ơi. link anh dẫn ra là nghe sơ cấp chứ :(

Thì cuốn trên cùng là file nghe SƠ CẤP mà em!
本站提供所有资源均来自网络或用户共享,版权归源作者或公司所有

Return to Tài liệu nghe 听力

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest